" /> Impressum 

Impressum


According to § 5 TMG

Gustav Hahn Living GmbH Wielandstrasse 13 39108 Magdeburg Commercial register: HRB 25362 Register court: Stendal

Represented by: Camelia Taeger

Contact Telephone: 0171 8323204 Fax: 0391 55 76 454 Email: contact@gustavhahn.de

Tax ID Sales tax identification number according to §27 a sales tax law: DE316870700

Further information

This online shop was created as part of the project "Increase the production capacity of pocket mattresses" - SMIS code 110114. The project was implemented through nonrefundable funding granted by Regio - Regional Operational Program 2014-2020, Priority Axis 2 “Improving the Competitiveness of Small and Medium Enterprises”, Investment Priority 2.2. "Support the creation and expansion of advanced production capacity and the development of services". BODESCU EXPORT IMPORT SRL has signed a financing agreement for this and Gustav Hahn Living GmbH is only the administrator of this website. This website is owned by SC Bodescu Export Import SRL and there is an agency agreement between Gustav Hahn Living GmbH and SC Bodescu Export Import SRL.

Dispute settlement The European Commission provides a platform for online dispute resolution (OS): ec.europa.eu/consumers/odr. You can find our email address in the imprint above. We are not willing or obliged to participate in dispute resolution proceedings before a consumer arbitration board.

LIABILITY FOR CONTENT
As a service provider, we are responsible for our own content on these pages in accordance with Section 7 (1) of the German Telemedia Act. According to §§ 8 to 10 TMG, we as a service provider are not obliged to monitor transmitted or stored third-party information or to investigate circumstances that indicate illegal activity.

Obligations to remove or block the use of information according to general laws remain unaffected. However, liability in this regard is only possible from the time we become aware of a specific legal violation. As soon as we become aware of such violations, we will remove this content immediately.

 

 

LIABILITY FOR LINKS

Our offer contains links to external websites of third parties, the content of which we have no influence on. For this reason, we cannot accept any liability for this external content. The respective provider or operator of the pages is always responsible for the content of the linked pages. The linked pages were checked for possible legal violations at the time the link was created. No illegal content was discernible at the time the link was created. A permanent control of the content of the linked pages is not reasonable without concrete evidence of an infringement. As soon as we become aware of legal violations, we will remove such links immediately.

COPYRIGHT

The content and works on these pages created by the site operator are subject to German copyright law. The duplication, processing, distribution and any kind of use outside the limits of copyright law require the written consent of the respective author or creator. Downloads and copies of this page are only permitted for private, non-commercial use. As far as the content on this page was not created by the operator, the copyrights of third parties are respected. In particular contents of third parties are marked as such. Should you nevertheless become aware of a copyright infringement, please let us know. As soon as we become aware of legal violations, we will remove such content immediately.

Varianta in limba romana 

Conform § 5 TMG
Gustav Hahn Living GmbH
Wielandstrasse 13
39108 Magdeburg

Registrul comercial: HRB 25362
Tribunalul de înregistrare: Stendal

Reprezentată de:
Camelia Taeger

Prezentul magazin online a fost realizat in cadrul activităților proiectului “Creștere capacitate producție saltele pocket“ - Cod SMIS 110114.
Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Regio -Programul Operațional Regional 2014 – 2020, axa prioritara 2 “Îmbunatațirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii”, prioritatea de investiție 2.2. „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.
BODESCU EXPORT IMPORT SRL a încheiat un contract de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul regiunii Nord-Vest.
Obiectivele generale ale proiectului: îmbunătățirea competitivității întreprinderii prin extinderea capacității de producție saltele de tip pocket și a casetelor cu miez din arcuri tip pocket.

Aceasta pagina apartine in exclusivitate lui SC Bodescu Export Import SRL, iar Gustav Hahn Living GmbH este doar reprezentatul lui in Germania. Intre cele doua societati s-a incheiat un contract de reprezentare.

Soluționare a litigiilor


Comisia Europeană oferă o platformă pentru soluționarea disputelor online (OS): ec.europa.eu/consumers/odr.
Puteți găsi adresa noastră de e-mail în amprenta de mai sus.

Nu suntem dispuși sau obligați să participăm la procedurile de soluționare a litigiilor în fața unei comisii de arbitraj pentru consumatori.

Răspunderea pentru conținut


În calitate de furnizor de servicii, suntem responsabili pentru conținutul propriu al acestor pagini, în conformitate cu secțiunea 7 (1) din Legea germană Telemedia. Conform §§ 8-10 TMG, noi, ca furnizor de servicii, nu suntem obligați să monitorizăm informațiile terțelor transmise sau stocate sau să investigheze circumstanțele care indică o activitate ilegală.

Obligațiile de a elimina sau bloca utilizarea informațiilor în conformitate cu legile generale rămân neafectate. Cu toate acestea, răspunderea în această privință este posibilă numai din momentul în care suntem conștienți de o încălcare legală specifică. Imediat ce vom lua cunoștință de astfel de încălcări, vom elimina imediat acest conținut.